Helsestartups får stryk på mangfold, e24.no

Kvinner er kraftig underrepresentert både i ledelsen og i styrene til helsestartups. Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures har klare råd til hvordan bransjen kan bli bedre på mangfold.

Helsestartups får stryk på mangfold – E24  av:  Ina Vedde-Fjærestad

Ferske tall utarbeidet av Hadean Ventures viser at blant oppstartsselskaper i helsesektoren har 84,5 prosent av selskapene mannlig toppsjef.

40 prosent av selskapene hadde ingen kvinner i ledelsen i det hele tatt, og halvparten hadde ingen kvinner i styret.

– For oss er dette viktig fordi vi mener at mer mangfold gjør teamene sterkere og mer konkurransedyktige, sier Akay, som sammen med kollegaene har analysert totalt 1.200 internasjonale oppstartsselskaper innen life science, inkludert selskaper de selv har investert i.

Hadean Ventures er et norsk risikokapitalfond spesialisert mot helsesektoren, som betyr at de investerer i selskaper som er forbi startgropen, men som fortsatt anses som et oppstartsselskap.

Hadean er blant annet en av de største aksjonærene i Oncoinvent hvor også Stein Erik Hagens Canica og John Fredriksens Geveran Trading er aksjonærer.

– Harde tall hjelper oss å forstå utfordringen og se hvordan vi kan bryte mønsteret, sier Akay.

– Det er essensielt for oss å få tak i de aller beste folkene, derfor oppfordrer vi porteføljeselskapene til å være bevisst på mangfold når de skal rekruttere nye personer til teamet. Basert på vår analyse, så ser det ut til å ha hatt en effekt.

Dette var hovedfunnene i undersøkelsen:

  • Startups innen life science er stort sett ledet av menn
  • Selskaper med kvinnelig CEO er tre ganger så «mangfoldig» som selskaper med mannlig CEO
  • Norge er relativt sett bedre enn de fleste andre land, men vi ser oss slått av Sverige
  • Hadean påviste en positiv utvikling i porteføljeselskapene sine i løpet av perioden de var eiere

Selskaper fra 40 ulike land ble vurdert, og det ble sett på blant annet andelen menn og kvinner blant CEOene, prosentandelen kvinner i ledelsen og prosentandelen i av kvinner i styrene.

Kvinner velger kvinner

Rapporten viser at om et selskap har kvinnelige toppsjef, har disse selskapene i snitt en jevn kjønnsfordeling i ledelsen.

– Jeg tror dette er litt kjernen av problemet – folk ansetter folk som er like seg selv. Så når det er mer mangfold i ledelsen, blir teamet automatisk mer mangfoldig. Kvinner ansetter flere kvinner enn det en mann ville ha gjort, sier Akay.

Det sier noe om hvor viktig det er med å ha mangfold i ledelsen på alle nivåer, og ikke bare når det gjelder kjønn, mener hun.

Grunnen til at de har valgt å vurdere mangfold ut fra kjønn, er fordi dette er lettest å få oversikt over. – Kjønn er et det mest åpenbare å se på og noe vi enkelt kunne vurdere i vårt datamateriale. Andre parameter som religion, identifisert etnisitet og legning krever annen type input. Vi jobber med å få bedre innsikt i dette også. Men man skal ikke glemme at kjønnsaspektet er relevant innenfor alle andre mangfoldsparameter også, så det er en bra plass å begynne.

Agnete B. Fredriksen i Vaccibody er en av få kvinnelige health tech-gründere.
Foto: Siv Dolmen